Browsed by
Tag: Tuscany

A day trip to Val d’Orcia – Tuscany’s hidden gem (Vietnamese version)

A day trip to Val d’Orcia – Tuscany’s hidden gem (Vietnamese version)

Chuyến đi đến Val d’Orcia là một trong những chuyến đi vui nhất của mình, một trong những chuyến đi khám phá nước ý đầu tiên của mình, chuyến đi du lịch theo nhóm bằng ô tô duy nhất của mình tính đến thời điểm này. Sau này có quay trở lại Val d’Orcia hai lần nữa bằng phương tiện công cộng và thuê xe đạp đạp quanh khu vực này 🙂 (lý do thuê xe đạp là vì không…

Read More Read More